Contact

Milline roll on analüütikul Helmeses ja miks see roll on ülioluline

analüütiku roll Helmeses

Ametinimetust „analüütik“ võib mõista väga mitmeti. Vaatame, milline roll on analüütikul Helmeses ja miks see roll on ülioluline.

Eraldab olulise ebaolulisest

Kui klient  püstitab ülesande, esitab ta pea alati väga palju soove ja annab suurel hulgal infot. Analüütik peab suutma eristada olulise ebaolulisest. Piltlikult öeldes annab klient talle palju pusletükke ja tema peab sellest kokku panama perfektse pildi. Pusletükke on seejuures rohkem, kui pildi kokkupanekuks vaja on. Vahest aga on mõni tükk ka puudu.

Et leida üles just need tükid, mis pilti sobivad, tuleb osata küsida õigeid küsimusi.

Õigete küsimuste õigel ajal küsimine on analüütiku töö üks tähtsamaid tahke. Tuleb kliendist aru saada ja tema tööprotsesse tundma õppida. Kogutud info põhjal loob analüütik kogu projekti struktuuri ja annab meeskonnale sisendi.

Analüütik vahendab infot kliendi ja arendajate tiimi vahel. Ta hoiab klienti kursis sellega, kuidas projekt edeneb, ning struktureerib kliendilt saadud info ja edastab selle arendajatele. Oluline on, et kliendi soovidega oleks arvestatud ja et arendajad saaks keskenduda lahenduse loomisele.

Piltlikult öeldes, pusle pilt, mis on ühel hetkel tervik kliendi arvates, kuid poolik partneri ja analüütiku poolt vaadatuna või hoopis vastupidi, peab olema võimalikult efektiivselt ja selgelt kommunikeeritud tiimile – eelkõige arendajale – läbi erinevate ülesannete, diagrammide, jooniste, vahetu suhtluse, e-maili, Skype vestluse, jne. kaudu.

Vajadusel koordineerib analüütik ka suhtlust kliendi partneritega, näiteks kui on vaja teha integratsioone teiste süsteemidega. Kogu protsessil on tänu temale kindel struktuur.

Kahtlemata on analüütiku töö Helmeses üks mitmekesisemaid. Tihti on tal käsil mitu projekti korraga või tegeleb ta ühe kuni kahe väga mahuka arendusega.

Vaata lisaks: Kas sinust võiks saada edukas tarkvaraanalüütik?

Milline näeb välja analüütiku tüüpiline tööpäev?

Kõige tüüpilisem päev on selline, mil on väga palju koosolekuid. Analüütik suhtleb pidevalt mõne inimesega, olgu ta kodu- või välismaalt. Iga koosoleku lõpus võiks puslele mõni tükk juurde tekkida. Siis on analüütik rahul.

Helmese analüütikut võib tihti kohata koridoris, kohvitass ühes käes ja sülearvuti teises. Üks koosolek on lõppenud ja teine algamas. Kuna paljud kliendid asuvad välismaal, siis võib juhtuda, et suur osa päevast möödub konverentskõnesid tehes. Mõned korrad aastas tuleb ette paaripäevaseid kliendi juurde sõitmisi.

Kui analüütikul on käsil mitu projekti, siis peab ta suutma mängeldes lülituda ühelt teemalt teisele. See võib tekitada mingil määral stressi. Selle vastu aitab aga õige mõtteviis – kas sa keskendud probleemile või võimalustele?

Analüütiku roll tiimis

KLIENT – temal on idee ja vajadus teha midagi paremaks.

ANALÜÜTIK – kaardistab vajaduse, hetkeolukorra, olemasoleva süsteemi võimalused ja kitsaskohad ning kliendi töötajate või teiste oluliste osapoolte rollid. Ta kaasab eri osapooled, suhtleb, selgitab, räägib ja kaitseb ideid, et lõpptulemus oleks optimaalne ja kõige kasulikum.

ARENDAJA – paneb kogu süsteemi nii tööle, nagu analüütik on ette näinud.

KASUTAJA – inimene, kelle elu muutub tunduvalt lihtsamaks.

 

Hetkel otsime tiimidesse mitut analüütikut. Kui tunned, et soovid taolist tööd Helmeses teha, siis kandideeri kindlasti. Vaata analüütiku töökuulutust

Lisaküsimuste korral aitab sind Mariana Mutso: mariana.mutso@helmes.com