Contact

Kes sobib Helmese tiimijuhiks ja mida ta eriti hästi oskama peaks?

Helmeses on organisatsioon üles ehitatud selliselt, et inimesed oleks rahul, klientide plaanid viidaks kindla peale ellu ja bürokraatiat oleks võimalikult vähe.

Ettevõttes on vastutusalad jagatud ära partnerite (Business Unit Leader) vahel. Iga partneri peamised ülesanded on koordineerida tiimide tegevust, kes teenindavad tema portfellis olevaid kliente, tegeleda strateegilise kliendisuhtlusega ja toetada Helmese kui organisatsiooni arengut.

Tiimijuhi vedada on üks meeskond, selle ressursid ning igapäevane kliendisuhtlus. Jooksvat projektijuhtimist teeb tiimijuht koostöös analüütikuga.

helmese tiimihuht organisatsioonis

Helmeses võib tiimijuhiks saada mitmel viisil.

  • Tiimijuht kasvab välja meeskonna seest, näiteks analüütikust.
  • Tiimijuht jõuab Helmesesse mõnest teisest ettevõttest. Ta võib olla
    • inimene, kes otsib uusi väljakutseid ja kellel on selle töö tegemiseks vajalikud eeldused, kogemused ja ta sobib vedama toimivat tiimi;
    • inimene, kellel on äriidee või kliendikontakt ja kes tuleb Helmessesse oma tiimi looma.

Kõikidel juhtudel tagatakse tiimijuhile eduks vajalik tugivõrgustik: inimesed, kes toetavad teda personali ning finantside juhtimisel, suurepärane töökeskkond ja väga suure teadmistepagasiga mentorid.

Vaata lisaks: Otsime tiimijuhti

Milline on tiimijuhi täpne roll?

Kuna kliendid ja nende vajadused on erinevad, on ka kõik tiimid veidi erineva suunitluse ja kompetentsiga. Enamasti on tiimi suurus kuni 7 inimest ja tarkvara arendatakse paarile suuremale kliendile.

Dirigent 2.0

Tiimijuhti võib võrrelda orkestri dirigendiga. Kokku on tulnud oma valdkonna tippspetsialistid ja dirigenti on vaja selleks, et sünniks muusika.

Selleks et esineda meisterlikult kontserdil, tuleb suur töö ära teha eesriide taga. Selle n-ö eesriidetaguse tööga dirigent 2.0 peamiselt tegelebki: koordineerib meeskonna tööd, loob inimestele motiveeriva ja sõbraliku õhustiku, toetab kliendi arendusi ja juhib jätkusuutlikult finantse.

See, kui suure osa ajast tegeleb tiimijuht klientide, töötajate või finantsküsimustega, sõltub nii kliendist kui ka sellest, mis on parasjagu prioriteetne. Seda tunnetab tiimijuht ise. Ta peab hindama, mida tema tiim kõige enam vajab.

Vaata lisaks: Kuidas kujuneb Helmese tiimijuhi sissetulek ja mis seda piirata võib?

Kõige olulisemad on inimesed

Hea tiimijuht mõistab, et kõige olulisemad on inimesed tema tiimis. Kui tiimi liikmed on rahul ja motiveeritud, väljendub see nende töö tulemuslikkuses. See tähendab, et kliendile luuakse head lahendused ning tiim toimib tõhusalt ja tuleb toime mitmesuguste ülesannetega.

Tiimijuhi rolli on keeruline astuda inimesel, kellel pole varem olnud kokkupuudet inimeste juhtimisega. Tal tuleb töötada koos oma ala tipptegijatega, olla nii eestvedaja kui ka hoolitseda spetsialistide arengu eest, et tagatud oleks sujuv koostöö.

Edukad tiimijuhid on eelkõige inimeste inimesed. Suurepärane empaatiavõime ja suhtlusoskus on kaks omadust, milleta kuidagi hakkama ei saa. Suhtlemist mahub tiimijuhi päeva palju: lisaks oma tiimile tuleb edukalt suhelda ka kliendi esindajate ja ärisuuna juhiga.

Mis on veel tähtis?

Ideaalis võiks tiimijuht olla kursis tarkvaraarenduse protsessidega. Varasem kokkupuude ärikriitiliste tarkvaraarendusprojektidega annab väga head eeldused edukaks tiimijuhtimiseks.

Kuna tiimijuht vastutab ka meeskonna finantsilise edu eest, on ülioluline, et tal oleks eelarve planeerimise ja jälgimise kogemus. Tiimijuhi finantsjuhtimise kogemusest ja tulemuslikkusest sõltub kogu tiimi materiaalne heaolu.

Kui tunned, et tiimijuhi töö võiks olla sinu järgmine tööalane väljakuse, siis kandideeri kindlasti. Täpsema info leiad: Team Leader Job