Contact

Kas sinust võiks saada edukas tarkvaraanalüütik?

tarkvaraanalüütik

Esimeses blogipostituses oli juttu, et analüütiku töö on Helmeses üks mitmekülgsemaid. Milliste omadustega inimene aga sobib analüütiku rolli?

Analüütik peab olema kiire taibuga, nutikas, hea suhtleja ja proaktiivne. Head analüütikud mõistavad kiirelt, mida neile räägitakse, isegi kui nad valdkonda veel väga hästi ei tunne. Hea analüütik küsib palju küsimusi: ta tahab teada, kuidas asjad töötavad ja kuidas need paremini tööle panna. Teadmishimu ja huvi eri valdkondade vastu on olulised eeldused, et olla hea analüütik.

Seejuures ei pea analüütik sugugi tulema IT-sektorist ega meeskonnast seest. Ka programmeerimist ei pea ta täielikult valdama, aga IT taust võiks tal olla. See võimaldab paremini arendusprotsesse juhtida, meeskonnast ja kliendist aru saada ning nende vahel korrektselt infot edastada.

Analüütikul peab olema struktuurne mõtlemine – ta näeb mustreid ja seoseid. Sellele lisaks ka ajaplaneerimise oskus. Ta peab suutma hoida fookust sellel, mis on hetkel projekti õnnestumise seisukohast oluline.

Laiemalt vaadates peab selle ametikoha täitjal olema empaatiavõime. Analüütik on tasakaalupunkt kliendi ja arendaja vahel. Ta peab nende mõlemaga hästi läbi saama.

Helmeses töötab tiim ühe projekti kallal pikalt koos ning arendajad ja analüütik õpivad üksteist väga hästi tundma. Nad teavad, kuidas teine osapool mõtleb. Sellest tulenev efektiivsus on meeletu, sest üksteist mõistetakse poolelt sõnalt. Masinavärk on hästi õlitatud ja liigub õiges suunas eduka finiši poole. Empaatiavõime tagab ladusa koostöö nii tiimi kui ka kliendiga.

Mis motiveerib?

Kõige enam on analüütik rahul siis, kui tiimi loodud süsteem on valmis ning kliendid ja klientide kliendid mõistavad, mis kasu sellest tegelikult on. Analüütik on vedanud projekti ja lõpuks on pusle koos. Inimesed proovivad uut lahendust ning kui nende näos on naeratus, siis võib projekti analüütik uhkust tunda. Suur töö on tehtud ja lõppkasutaja rahulolu on nii analüütikule kui ka kogu tiimile parim preemia.

Analüütikuks sobib inimene, kellele meeldib, kui masinavärk töötab ja sellest sünnib reaalne tulemus. Ta naudib hetke, kui lahendus esimest korda tööle hakkab ja vigadeta töötab.

Igal analüütikul peaks olema maailmaparandaja geen. Suurepärase lõpptulemuseni viib usk, et loodav lahendus muudab kellegi elu paremaks.

Liigne põhjalikkus ei too alati tulemust

Takistused ja liigne ajakulu võivad tekkida siis, kui analüütik ja klient ei mõtle samas tempos. See ei tähenda, et üks osapool on ilmtingimata aeglane. Pigem tuleb osata mõista, millal kui palju millekski aega saab võtta: kui kaua on võimalik süveneda ja analüüsida ning millal on õige hetk teha otsus, ükski analüütiku töö etapp ei tohi venida liiga pikaks.

Kokkuvõttes võib öelda, et hea analüütik on inimene, kes usub endasse ja oma meeskonna võimesse muuta asju paremaks, suudab seda protsessi ise vedada ning julgeb õigel ajal olulisi otsuseid langetada.

 

Hetkel otsime tiimidesse mitut analüütikut. Kui tunned, et soovid taolist tööd Helmeses teha, siis kandideeri kindlasti. Vaata analüütiku töökuulutust

Lisaküsimuste korral aitab sind Mariana Mutso: mariana.mutso@helmes.com