Java arhitekt

nearshore software development teams
Deadline 30.12.2022

 

Helmes on kasvamas ning otsime oma uue loodava meeskonnaga liituma Java kogemusega tarkvara arhitekti, kellega koos kogu Eesti ühiskonnale olulist väärtust loova süsteemi arendusse panustada.

Sul on võimalus toetada uue meeskonna loomist ning olla projekti käigus meeskonna juhtiv jõud.

Helmes on üks Eesti juhtivaid tarkvaraarendajaid – innovaatilisust, efektiivsust ja inimesi väärtustav.

Liitu meiega!

Sul on võimalus

 • Välja pakkuda ideid ja neid teostada koostöös oma tiimi ja kliendiga
 • Osaleda kliendikohtumistel, et mõista nende vajadusi ja tehnilisi võimalusi
 • Nõustada klienti ärivajaduste lahendamisel IT läbi ja tutvustada erinevaid tehnilisi võimalusi
 • Arendada ja täiendada olemasolevais süsteeme ning juurutada uusi
 • Olla projekti käigus arendusmeeskonnas juhtiv jõud nii tehniliste väljakutsete lahendamisel kui ka tehniliste otsuste langetamisel
 • Toetada tiimijuhti uue meeskonna loomisel ja olla arendustiimi mentoriks

Ootused sobivale kandidaadile

 • Vähemalt 3 aastat töökogemust, mille sisuks on olnud tarkvara arhitektuuri väljatöötamine
 • Kogemus veebipõhise süsteemi arendustöö projektis osalemisel, infosüsteemi arhitektuuri välja töötamisel ning juurutamisel
 • Oskus iseseisvalt lahendada keerulisi tehnilisi ülesandeid ning vastutada tehnilise lahenduse ja kvaliteedi eest
 • Kõrge kvalifikatsiooniga arendajana ja valmisolek olla tiimile eeskujuks
 • Soov ja võime inspireerida, juhtida ja läbi rääkida
 • Suurepärane suhtlemis- ja meeskonnatööoskus
 • Kogemus Java, Oracle/PostgreSQL, WebLogic/Tomcat tehnoloogiatega
 • Kiire õppimisvõime ja hea analüütiline mõtlemine
 • Väärtustad hoolivust, julgust ja ettevõtlikkust
 • Väga hea eesti keele ja hea inglise keele oskus

Helmeses pakub

 • Igakülgne toetus nii sisseelamisel kui hilisemas etapis
 • Mentorlus ja personaalne arengukava maksimaalsete tulemuste saavutamiseks
 • Kaasaegne töökeskkond ning parimad töövahendid nii Tallinnas, Tartus kui ka kodukontoris
 • Mitmekülgne spordi- ja tervisekompensatsioon ning ravikindlustus
 • Motiveeriv töötasu ja lisatasu vastavalt oskustele
 • Põnevad tiimi ja ettevõtte üritusi, nagu näiteks Helmes Summer Days 2022
Deadline 30.12.2022