Meist

Helmes lühidalt

Helmese missioon on ärikriitiliste tarkvaralahenduste loomine rahvusvahelistele ettevõtetele.
Meie sihtklientideks on Euroopa riikides asuvate peakorteritega rahvusvahelised ettevõtted, mille töökeel on inglise keel. Olulised vertikaalvaldkonnad on finants ja kindlustus, logistika, tervishoid, avalik sektor ning telekommunikatsioon. Lisaks korporatsioonidele on klientide hulgas ka keskmise suurusega kasvuettevõtteid, kelle konkurentsivõime aluseks on innovaatilised, tehisintellektil ja masinõppel põhinevad äriprotsessid.

Helmese pikaajaline visioon on olla parim tarkvarateenuste ettevõte Euroopas, lähtudes klientide ja töötajate rahulolu ning majandusliku efektiivsuse võimalikult objektiivsetest mõõtmistest. Kliendirahulolu mõõtmist viime metoodiliselt läbi sõltumatu teenusepakkuja poolt alates 2011. aastast. Sellise eesmärgi saavutamine tähendab pidevat tööd arendusmeetodite täiendamisel, uute tehnoloogiate rakendamisel ja töötajate ning meie hankepartnerite pideva õppimise toetamises võimalikult efektiivsel viisil.

Helmese arendatud süsteemid on enamasti tehniliselt keerukad ning ehitatud koos toimima kliendi olemasolevate ja loodavate infosüsteemidega.
Suuremad lepingulised koostööpartnerid tarkvaraturul on SAP, Microsoft, Software AG, Aurea Software, Progress ja Atlassian.

Nagu Helmese kliendid, on ka töötajaskond rahvusvaheline. Ettevõtte peakontor asub Tallinnas, suuremad arenduskeskused Tallinnas ja Valgevenes. Meeskonnad töötavad väiksemaid perioode ka meie klientide juures välisriikides. Koos kaasatud allhankijatega oli Helmese projektides 2017. aasta lõpu seisuga hõlmatud 283 täisajaga eksperti.
2017. aasta majandustulemuste põhjal on Helmes on üks suuremaid tarkvaralahenduste eksportijaid Eestis ja Balti riikides.

Organisatsioon ja eesmärgid

Helmese organisatsioon ja teenusepakkumine toetuvad kolmele põhiväärtusele: julgusele, hoolivusele ning tulemuslikkusele.
Organisatsioonimudel põhineb professionaalse partnerlusel. Muuhulgas tähendab partnerlus, et kõik meeskonnad, võtmeisikud ja ka välised allhankijad osalevad üksuste kasumite jaotamisel.
Kliendimeeskonnad komplekteeritakse reeglina pikaks ajaks ja püsivalt, mis meie kogemuses tagab kvaliteetsema ja efektiivsema teenuse ning suurema väärtuse klientidele. Meeskonnad on struktureeritud kliendisektori põhiselt ärisuundadeks, kelle tugevus on kõrge teadmus vastava sektori ärispetsiifikast.

Helmese strateegiline klient on klient, kellega on võimalik teha pikaajalist püsikoostööd ning kelle tänased või tulevased arendusmahud ja töökorraldus võimaldavad vähemalt kahe Helmese arendusmeeskonna ühtlast ja pikaajalist tööle rakendamist.

Oluliseks kliendi valiku kriteeriumiks on ka kliendi äripoole ning tarkvara lõppkasutajate valmisolek aktiivselt arendusprotsessis osaleda ning meie ja tellija sarnased põhiväärtused, sest eduka tarkvaraarenduse eelduseks on tellija ja tarnija proaktiivne koostöö.

Teenus ja tehnoloogiad

Ettevõtte väärtuspakkumine on iseseisvalt toimivate e-teenuste innovatsioon, selle juures järjest suuremal määral masinõppe ja tehisintellekti algoritmide rakendamine. Olulised on integratsioonioskused kõikide levinud tarkvara- ja pilveplatvormidega.

Inimesed ja töö korraldus

Helmese üks olulisemaid tulevikuvisioone on olla turu tunnustatuim isikliku arengu toetaja ja inspireeriva töökeskkonna looja parimatele tarkvaraekspertidele.

Sellest visioonist lähtudes investeerime jooksvalt kõikide meie töötajate pidevatesse õpingutesse, tarkvara loomise parimate töövõtete omandamisel ning metoodikate täiustamisel. Igale Helmese arendajale on kokku lepitud isiklik arenguplaan ja mentor. Mõõdame jooksvalt ka töötajate rahulolu, ning koos kliendirahulolu indeksiga on need Helmese organisatsiooni jaoks kõige olulisemad mõõdikud.

Olenemata heade tarkvaraarendajate vähesusest tööjõuturul, suhtume uute töötajate kaasamisse väga tiheda valikusõelaga. Lisaks tehnilistele oskustele peame äärmiselt oluliseks töötaja isiklike väärtushinnangute ning suhtumiste sobivust Helmese väärtustega. Lisaks lepingulistele töötajatele on Helmesel pidev koostöö meie sisemise kvaliteedimeeskonna poolt valideeritud arenduspartnerite võrgustikuga nii Eestis kui välisriikides.

Tänu kõrgele asukohale tarkvaraturu väärtusahelas ja pidevalt kasvavale ekspordile, saame pakkuda tippspetsialistidele rahvusvahelisel tasemel konkurentsivõimelist tasu.
Helmes oli Eestis üks esimestest agiilse arenduse põhimõtete rakendajaid tarkvaraturul ja täna kogu meie arendustöö tehakse agiilsetele metoodikatele toetudes. Vananenud tarkvaraarenduse metoodikaga (ing k waterfall) ja detailsel süsteemi omaduste tasemel fikseeritud projektide pakkumistes Helmes ei osale, sest tõenäosus projektide omaduste muutumiseks projekti vältel on kõrge ning vananenud metoodikate rakendamisel ei ole võimalik selliseid muudatusi nii juhtida, et projekt püsiks eelarve ja ajaplaani raamides. Seetõttu töötame praktiliselt kõikide klientidega ühtlase töövoo ja/või agiilsete arendusmetoodikate põhimõttel.

Helmes rakendab sisemistes tööprotsessides lean metoodika põhimõtteid. Selle tulemusena on kõigi meeskondade töö loomulik osa pidev tagasiside ja eneseanalüüs (retrospektiiv), protsesside pidev täiendamine ja lõppkliendile väärtust mitte pakkuvate tegevuste kõrvaldamine. Selline töökorraldus aitab luua efektiivse kommunikatsiooni Helmese arendusmeeskondade ja klientide vahel, hea ja usaldusliku koostööõhkkonna ning kõrge äriväärtuse loomise klientidele.